Телефонограма Київського губернського старости та начальника Повідомчого відділу Державній варті УД про наступ загонів С. Петлюри на Святошино в м. Києві. 13 грудня 1918 р.

Телефонограма Київського губернського старости та начальника Повідомчого відділу Державній варті УД про наступ загонів С. Петлюри на Святошино в м. Києві. 13 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 500зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту