Фотокартка П. Холодного, надіслана на прохання Державного Українського університету у Кам’янці для зберігання.. 11 лютого 1920 р.

Фотокартка П. Холодного, надіслана на прохання Державного Українського університету у Кам'янці для зберігання.. 11 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту