Постанова Верховної Ради Української РСР про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи. 1 серпня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи. 1 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4491. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту