Закон про громадянство Української Держави. 2 липня 1918 р.

Закон про громадянство Української Держави. 2 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 7зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту