Звернення українських повстанців до бійців і командирів Червоної армії. Січень 1944 р.

Звернення українських повстанців до бійців і командирів Червоної армії. Січень 1944 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 63. Арк. 46.

Leave a Comment

Перейти до вмісту