Пояснювальна записка до проєкту Указу Президента України “Про Раду представників громадських організацій національних меншин України”. 10 лютого 2000 р.

Пояснювальна записка до проєкту Указу Президента України “Про Раду представників громадських організацій національних меншин України”. 10 лютого 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5252. Оп. 1. Спр. 130. Арк. 155

Leave a Comment