Звернення Генерального Секретаріату України до народу України про прийняття ним всієї повноти влади, 3 листопада 1917 р.

Звернення Генерального Секретаріату України до народу України про прийняття ним всієї повноти влади, 3 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115,оп.1,спр.12, арк.76зв.

Leave a Comment