Відозва Союзу визволення України “До громадської думки Європи”…

Відозва Союзу визволення України “До громадської думки Європи”...

Відозва Союзу визволення України “До громадської думки Європи”. 25 серпня 1914 р.
ЦДАВО України, ф. 4405, оп. 1, спр. 10, арк. 15-16, 1, 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту