Титульна сторінка історико-політичної розвідки Л. Цегельського…

Титульна сторінка історико-політичної розвідки Л. Цегельського...

Титульна сторінка історико-політичної розвідки Л. Цегельського “Русь-Україна і Московщина-Росія”. 27 липня 1915 р.
ЦДАВО України, ф. 4405, оп. 1, спр. 95, арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту