44_2192-2-7-15.jpg

Обіжник Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про включення до складу колегії уповноважених Уповноваженого для зв’язку з краєм і Начальника Військової канцелярії. 30 серпня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту