Рапорт Начальника карно-розшукового відділу м. Одеси Одеському міському голові про розслідування збройного нападу на місцеве казначейство. 24 вересня 1918 р.

Рапорт Начальника карно-розшукового відділу м. Одеси Одеському міському голові про розслідування збройного нападу на місцеве казначейство. 24 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 102. Російська мова

Leave a Comment