Рапорт хорунжого Галицького 5-го Богдано-Дорошенківського куреню 2-ї Запорізької стрілецької бригади Командиру куреню про його арешт і обшук через його вступ до Волинської губернської комуністичної партії. 23 березня 1922 р.

Рапорт хорунжого Галицького 5-го Богдано-Дорошенківського куреню 2-ї Запорізької стрілецької бригади Командиру куреню про його арешт і обшук через його вступ до Волинської губернської комуністичної партії. 23 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 131. Арк. 12зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту