Знак Державної скарбниці вартістю 250 карбованців. 1918

Знак Державної скарбниці вартістю 250 карбованців. 1918

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 27зв.

Leave a Comment