Повідомлення помічника начальника Південно-Східного районного охоронного відділення харківському губернатору М. Катереничу про діяльність М. Міхновського. 15 січня 1913 р.

Повідомлення помічника начальника Південно-Східного районного охоронного відділення харківському губернатору М. Катереничу про діяльність М. Міхновського. 15 січня 1913 р.

ЦДІАК України. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту