Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 21 листопада 2002 р.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 21 листопада 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6584. Арк. 90

Leave a Comment

Перейти до вмісту