Рішення Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження «Про державну символіку України». 18 березня 1991 р.

Рішення Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження «Про державну символіку України». 18 березня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 69

Leave a Comment

Перейти до вмісту