Указ Президента України № 1228/99 “Про Національну премію України імені Тараса Шевченка”. 27 вересня 1998 р.

Указ Президента України № 1228/99 “Про Національну премію України імені Тараса Шевченка”. 27 вересня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 2439. Арк. 1

Leave a Comment