Про відрядження членів Директорії та Ради Народних Міністрів УНР до Парижу, фінансову допомогу білорусам на організацію загонів для боротьби з більшовиками тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 1 травня 1919 р.

Про відрядження членів Директорії та Ради Народних Міністрів УНР до Парижу, фінансову допомогу білорусам на організацію загонів для боротьби з більшовиками тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 1 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 125

Leave a Comment