Реєстраційна картка полковника Армії УНР Н. Никоніва. 7 червня 1920 р.

Реєстраційна картка полковника Армії УНР Н. Никоніва. 7 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 83 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту