Положення про Центральне архівне управління (Укрцентрархів), установи, що є при ньому, та його місцеві органи. 25 січня 1928 р.

Положення про Центральне архівне управління (Укрцентрархів), установи, що є при ньому, та його місцеві органи. 25 січня 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 452. Арк. 137 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту