Про організаційні питання Трудового Конгресу тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 15 лютого 1919 р.

Про організаційні питання Трудового Конгресу тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 15 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту