Свідоцтво осавула І. І. Смольського з печаткою Гетьманської похідної канцелярії. 15 червня 1918 р.

Свідоцтво осавула І. І. Смольського з печаткою Гетьманської похідної канцелярії. 15 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту