Рішення Міжвідомчої комісії по еколого-економічним питанням розвитку і розміщенню великих енергокомплексів в Української РСР. 28 березня 1980 р.

Рішення Міжвідомчої комісії по еколого-економічним питанням розвитку і розміщенню великих енергокомплексів в Української РСР. 28 березня 1980 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 14. Спр. 3975. Арк. 113

Leave a Comment

Перейти до вмісту