Доповідна записка Подільського товариства охорони культурно-історичних пам’яток Міністерству народної освіти УНР про організацію музейно-архівної справи в губернії. 10 квітня 1918 р.

Доповідна записка Подільського товариства охорони культурно-історичних пам’яток Міністерству народної освіти УНР про організацію музейно-архівної справи в губернії. 10 квітня 1918 р.

ЦДАВО України, ф.2581, оп. 1, спр. 219, арк. 33

Leave a Comment