Діаграми динаміки захворювання дитячого населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи та показники первинного захворювання за 1987-1990 рр. у групах евакуйованих та тих, що приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. 1992 р.

Діаграми динаміки захворювання дитячого населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи та показники первинного захворювання за 1987-1990 рр. у групах евакуйованих та тих, що приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 19. Спр. 32. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту