Дипломатичний паспорт Дмитра Шаравського. Січень 1919 р.

Дипломатичний паспорт Дмитра Шаравського. Січень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 145

Leave a Comment

Перейти до вмісту