Постанова Кабінету Міністрів України № 238 “Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Республіки Крим”. 14 квітня 1994 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 238 "Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Республіки Крим". 14 квітня 1994 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3723, арк. 40

Leave a Comment