Рапорт Начальника карно-розшукового відділу м. Одеси Одеському міському голові про викриття підпільної типографії для друкування фальшивих грошових знаків вартістю 50 карбованців. 25 вересня 1918 р.

Рапорт Начальника карно-розшукового відділу м. Одеси Одеському міському голові про викриття підпільної типографії для друкування фальшивих грошових знаків вартістю 50 карбованців. 25 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 103. Російська мова

Leave a Comment