Посвідчення сестри милосердя О. Арашкевич про захворювання на запалення нирок та ін., видане Дивізійним лікарем 5-ї Херсонської стрілецької дивізії для надання їй спеціального лікування. 7 липня 1923 р.

Посвідчення сестри милосердя О. Арашкевич про захворювання на запалення нирок та ін., видане Дивізійним лікарем 5-ї Херсонської стрілецької дивізії для надання їй спеціального лікування. 7 липня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 157

Leave a Comment