Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Федора Власенка. 13 жовтня 1926 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Федора Власенка. 13 жовтня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 820. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту