Про розширення адміністративних прав губернських і повітових комісарів — з протоколу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 1 лютого 1918 р.

Про розширення адміністративних прав губернських і повітових комісарів — з протоколу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 1 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту