Про інцидент між артистами трупи Товариства українських артистів у Харкові. З доповідної записки голови правління Харківської профспілки артистів. 17 вересня 1918 р.

Про інцидент між артистами трупи Товариства українських артистів у Харкові. З доповідної записки голови правління Харківської профспілки артистів. 17 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 382. Арк. 18 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту