Дипломатичний паспорт урядовця Надзвичайної дипломатичної місії до Данії М. Донцової. 17 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт урядовця Надзвичайної дипломатичної місії до Данії М. Донцової. 17 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту