Репродукція фотокартки зустрічі Головного Отамана військ УНР С. Петлюри в місті Кам’янець на Поділлі. 1919 р.

Репродукція фотокартки зустрічі Головного Отамана військ УНР С. Петлюри в місті Кам’янець на Поділлі. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4362. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту