Телеграма отамана [В.] Агапієва Кам’янецькому губернському комісару про повстання 1-ої радянської армії в Гомелі та перехід її на бік військ УНР. 1 квітня 1919 р.

Телеграма отамана [В.] Агапієва Кам’янецькому губернському комісару про повстання 1-ої радянської армії в Гомелі та перехід її на бік військ УНР. 1 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 46зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту