Лист Комісії з питань культури та духовного відродження Верховної Ради України Прем’єр-Міністру України В. П. Фокіну про повну реабілітацію видатного українського режисера Леся Курбаса. 26 листопада 1991 р.

Лист Комісії з питань культури та духовного відродження Верховної Ради України Прем’єр-Міністру України В. П. Фокіну про повну реабілітацію видатного українського режисера Леся Курбаса. 26 листопада 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 2152. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту