Клопотання Харківської повітової земської управи до Міністерства народного здоров’я Української Держави про грошову допомогу на підтримку земської медицини, у зв’язку з поширенням епідемії грипу. 22 жовтня 1918 р.

Клопотання Харківської повітової земської управи до Міністерства народного здоров'я Української Держави про грошову допомогу на підтримку земської медицини, у зв'язку з поширенням епідемії грипу. 22 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 96.

Leave a Comment

Перейти до вмісту