Телеграма [Одеського міського голови] Міністру фінансів УНР А. Ржепецькому про викриття добре організованої фабрики з фальшування кредитових білетів вартістю 50 карбованців. 26 вересня 1918 р.

Телеграма [Одеського міського голови] Міністру фінансів УНР А. Ржепецькому про викриття добре організованої фабрики з фальшування кредитових білетів вартістю 50 карбованців. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 4

Leave a Comment