Прохання сестри милосердя 4-ї Київської дивізії О. Арашкевич до Голови Спілки військових інвалідів у таборі Щіпйорно про визнання її інвалідом. 7 липня 1923 р.

Прохання сестри милосердя 4-ї Київської дивізії О. Арашкевич до Голови Спілки військових інвалідів у таборі Щіпйорно про визнання її інвалідом. 7 липня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 156зв.

Leave a Comment