Прохання Дмитра Равича до Педагогічного інституту імені М. Драгоманова в Празі про зарахування до музичного відділу інституту. 4 серпня 1924 р.

Прохання Дмитра Равича до Педагогічного інституту імені М. Драгоманова в Празі про зарахування до музичного відділу інституту. 4 серпня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3972. Оп. 1. Спр. 737. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту