Про ратифікацію мирного договору України з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією та боротьбу з анархією в Україні — з протоколу засідання Малої Ради. 1 лютого 1918 р.

Про ратифікацію мирного договору України з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією та боротьбу з анархією в Україні — з протоколу засідання Малої Ради. 1 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту