Доповідна записка правління Уманського кооперативного союзу Раді Народних Міністрів про брак розмінних грошей та дозвіл тимчасового використання радянських грошей. 17 вересня 1919 р.

Доповідна записка правління Уманського кооперативного союзу Раді Народних Міністрів про брак розмінних грошей та дозвіл тимчасового використання радянських грошей. 17 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту