Закон УНР про продовження чинності квартирного закону Тимчасового уряду від 5 серпня 1917 р. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 7 червня 1920 р.

Закон УНР про продовження чинності квартирного закону Тимчасового уряду від 5 серпня 1917 р. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 7 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 104. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту