47-1115-1-1-8

47-1115-1-1-8

Лист Відділу охорони пам'яток старовини і мистецтва Генеральному секретарю народної освіти про допомогу в створенні Національного Музею-архіву війни і революції. 29 вересня 1917 р.
ЦДАВО України. ф. 2581, оп. 1, спр. 226, арк. 3, 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту