Постанова Комітету Української Центральної Ради про посаду Генерального Писаря. 10 липня 1917 р.

Постанова Комітету Української Центральної Ради про посаду Генерального Писаря. 10 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту