Посвідчення С. Петлюри, члена Генерального військового комітету для участі у 2-му Всеукраїнському військовому з’їзді. 4-9 червня 1917 р.

Посвідчення С. Петлюри, члена Генерального військового комітету для участі у 2-му Всеукраїнському військовому з'їзді. 4-9 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 65, арк 3

Leave a Comment