Лист Латиської тимчасової національної ради Українській раді ХІІ армії про неприйнятність насилля над учасниками з’їзду українців ХІІ армії з боку латиських стрільців. 15 грудня 1917 р.

Лист Латиської тимчасової національної ради Українській раді ХІІ армії про неприйнятність насилля над учасниками з'їзду українців ХІІ армії з боку латиських стрільців. 15 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 24, арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту