Постанова Ради Міністрів Української Держави про створення тимчасових ревізійних комісій Румунського і Південно-Західного фронтів. 16 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про створення тимчасових ревізійних комісій Румунського і Південно-Західного фронтів. 16 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 99. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту