Про виключення з реєстру козаків комендантської сотні, що пропали безвісті під час бою 24 березня в с. Ємилівці. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР. 8 квітня 1920 р.

Про виключення з реєстру козаків комендантської сотні, що пропали безвісті під час бою 24 березня в с. Ємилівці. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР. 8 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 59зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту