Лист голови допомогового Комітету українським культурним силам за кордоном Д. Антоновича до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про збір пожертв артисту національного українського балету В. Авраменку. 4 червня 1925 р.

Лист голови допомогового Комітету українським культурним силам за кордоном Д. Антоновича до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про збір пожертв артисту національного українського балету В. Авраменку. 4 червня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 116

Leave a Comment

Перейти до вмісту